ابتکار: زنان در خصوص زمین و طبیعت نقش کلیدی دارند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست گفت: زنان در خصوص زمین و طبیعت نقش کلیدی دارندو باید تعادلی بین کار و خانواده خود برقرار کنند.

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در برنامه شاخه طوبی که به مناسبت مقام زن پخش شد، اظهار داشت: لحظه مادری بسیار شیرین است و با اینکه سال‌های بسیاری از مادر شدن من می‌گذرد ولی هرگاه آن روز را به یاد می‌آورم حس غریبی دارم و انرژی می‌گیرم.

وی با بیان اینکه من فرزندانم بزرگ شده‌اند حتی یکی از آنها فرزند دارد ولی زمان مادرشدن را که به یاد می‌آورم حس عجیبی دارم، ادامه داد: حس مادرشدن حس عجیبی است و مادر عشقش به فرزند بی‌دریغ است، هیچ عنصری نمی‌تواند این عشق را پیدا کند چرا که مادر بی‌بدیل است.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: یکی از خلقت و رموز خدا، عشق مادری است که زمینه را برای حمایت و فداکاری فراهم می‌سازد. 

ابتکار افزود: حس مادری یک پیوندی در خصوص حس طبیعت و زمین برقرار می‌کند در حقیقت یک نگرانی بوجود می‌آورد که ما نگران زمین و آلودگی باشیم که قرار است فردا فرزندان ما چگونه در این زمین زندگی کنند و کجا باید زندگی کنند.وی بیان کرد: زنان در خصوص زمین و طبیعت نقش کلیدی دارند.

ابتکار در خصوص مدیریت زنان بیان کرد: زنان باید تعادلی بین کار و خانواده خود برقرار کنند. چرا که باید بگویم افراد نقش‌های مختلفی دارند و نقش‌شان ثابت نیست. ولی هیچ نقش اجتماعی بالاتر از خانواده نیست. مهم این است که انسان به باور برسد و تعادلی بین وظایف اجتماعی و وظایف خانوادگی خود برقرار کند.

معاون رئیس جمهور گفت: باید به نقش خانوادگی به اندازه اجتماعی اهمیت داده شود که این مربوط به زنان به تنهایی نیست بلک مردان به عنوان نقش پدر نیز بیاد اقدام کنند. 

ابتکار اظهار داشت: خانواده کانون رشد و توسعه اخلاقی و معنوی جامعه و انسان‌هاست بنابراین خانواده بسیار مهم است. 

وی خاطرنشان کرد: انسان‌های سالم در خانواده شکل می‌گیرند و اگر انسان‌ها در خانواده سالم شکل نگیرند ما به چه شکل باید به نسل آینده که پیش برنده اقتصاد و فرهنگ و توسعه جامعه اتکا کنیم.

ابتکار در خصوص اولین هدیه روز مادر خود که در یافت کرده است، گفت: اولین هدیه روز مادر من عطر بود.

/ 0 نظر / 15 بازدید