تکنیک هایی برای ثبات در زندگی

باید از آنچه داریم، خوب استفاده کنیم، زیرا در صورتی که بیشتر به آنچه که نداریم‌ فکر کنیم، از لذت بردن از آنچه که داریم هم محروم خواهیم شد.

مغز زن و مرد از نظر ساختاری نیز با یکدیگر متفاوت است، به گونه‌ای که حتی مهارت های گفتاری میان زنان و هوش دیداری در مردان برگرفته از این تفاوت های ساختاری است.

در زمینه حس حسادت میان زنان و مردان نیز تفاوت‌های زیادی وجود دارد تا جایی که مردان قادر خواهند بود این حس را به راحتی پنهان کرده و بروز ندهند، اما زنان به آسانی از این حس پرده بردارند و آن را بروز دهند.

وی در مورد دیگر تفاوت‌ها تصریح کرد: مردان نسبت به قضایا کلی نگر هستند، اما زنان جزیی نگر هستند، از این رو در بسیاری از موارد با یکدیگر تفاوت دیدگاه دارند.

زنان دوست دارند درد دل کنند اما مرد‌ها در هنگام ناراحتی ترجیح می‌دهند سکوت نمایند، از این رو لازم است با شناخت چنین تفاوتی در واکنش‌ها به دیدگاه‌ها و تفاوت‌های یکدیگر احترام گذاشته و آن را نقطه ضعف تلقی نکنیم.

با توجه به اینکه ساختار روحی زنان با صبر و شکیبایی بیشتری در تحمل مشکلات عجین است، زنان نقش زیربنایی در حفظ کانون خانواده دارند، اگر زنان به برخی از ویژگی های روحی مردان آشنا باشند، بهتر می‌توانند در حل مشکلات و دغدغه‌های زندگی ایفای نقش نمایند.

تفاوت‌های روحی و جسمی زنان و مردان نشان برتری از یکدیگر نیست، بلکه با هدف هم‌پوشانی و تکمیل شخصیت زن و مرد در زندگی است، به همین دلیل باید به ابعاد روحی یکدیگر در واقف باشند تا دوشادوش هم برای تعالی و رشد در زندگی تلاش نمایند

/ 0 نظر / 19 بازدید