معرفی مرکز صلح و محیط زیست

مرکز صلح و محیط زیست با هدف پیشبرد صلح پایدار و عادلانه و حفاظت از محیط زیست به عنوان سازمان غیردولتی تاسیس شده است .
این مرکز درصدد است برای کاهش عوامل تنش زا و بهره مندی از طبیعت به عنوان ابزار صلح وآشتی تلاش کند. به این منظور ایجاد زمینه گفتمان در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، ارتقاء سطح دانش، فرهنگ و باور عمومی در زمینه برقراری صلح، حفظ طبیعت و پیوستگی صلح و محیط زیست از اهداف مرکز است.
مرکز برای ایجاد مشارکت بین کنشگران اصلی جامعه شامل بخش های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی در مسیر ارتقاء معیارها و ضوابط زیست محیطی برنامه ریزی می کند.
مرکز همچنین موضوع گفتگوی تمدن ها، فرهنگ ها و ادیان را به عنوان راهبردی در جهت تحقق صلح پایدار و جلوگیری از بحران و تنش در سطح منطقه و جهان دانسته و بر آن تاکید دارد.
روش های مورد نظر مرکز انجام مطالعات و پژوهش برای تحقق اهداف، ارتباط با سازمان ها و تشکل ها و تلاش برای طرح، بررسی و نهادینه کردن سیاست های مربوط به صلح و محیط زیست است. برای پیشبرد این اهداف، مرکز در قالب پنج کارگروه تخصصی شامل کمیته های امور پروژه های ملی، امور پروژه های بین المللی، طرح و اندیشه، امور ارتباطات و امور مالی فعالیت می کند.
 
 مرام نامه مرکز صلح و محیط زیست

مقدمه:

ما همه سرنشینان یک کشنی هستیم؛ کشتی جهان که گهواره و محل زیست و پرورش انسان است و این نقش یگانه را برای خود حفظ کرده است. اما جنگ و تخریب طبیعت و محیط زیست دو تهدید اصلی برای این کشتی و آینده بشریت محسوب می شود. تهدیداتی که ریشه در تمایلات منفی درونی، فزون خواهی و برتری جویی بشر دارند و هر یک به تنهایی یا با هم می توانند آینده دشوار و تاریکی را برای جوامع انسانی رقم زنند. همانگونه که تاکنون صدمات و ضررهای جانی و مالی فراوانی را بر بشریت تحمیل کرده اند.
پیوستگی زندگی مادی و معنوی انسان با طبیعت امری قطعی و زمینه ساز تعالی و پیشرفت اوست. طبیعت سرشار از مواهب الهی علاوه بر اینکه منابع فراوانی را رایگان در اختیار بشر قرار داده، الهام بخش و از عناصر اصلی رشد معنوی او به شمار آمده و سبب آرامش فکری و روحی انسان ها و منشاء خلاقیت و نوآوری است.
صلح نیز هدف غایی بسیاری از تلاش های جهانی و آرمانی همیشگی برای بشریت محسوب می شود که متاسفانه در حال حاضر دستیابی به آن به ویژه با حفظ صفت عادلانه و پایدار، دشوارتر و پیچیده تر از گذشته می نماید. چه ستیزه ها و جنگ ها که به نام صلح و برقراری آرامش رخ نداده و چه ظلم و ستم هایی تحت این نام مقدس شکل نگرفته است.
خداوند بشر و جهان را با صلح و بخشندگی آغاز کرد و این کلید همه معارف بشریست. حیات به معنی محیط زیست و صلح به معنای سلام و آرامش از نشانه های حقیقی خالق وجودند. اما منازعه قدرتمندان برای غلبه، استیلا و بهره برداری هر چه بیشتر از موجودات و منابع حیاتی نافی این صفات عالی و هدایت گر است.
خشونت، تروریسم، اشغال مسلحانه، مناقشات قومی و بالاخره جنگ زاییده افکار نا آرام بشری و انسان هایی فاقد آرامش درون است. در حقیقت صلح با انسان ها و طبیعت فقط می تواند پس از صلح انسان با خویش معنی یابد. از این رو برای رفع خشونت و جنگ و تغییر روند تخریب و نابودی طبیعت باید افکار و سیاست ها و قلب ها و جان ها را متاثر نمود تا رویکردها تغییر کند.
جهان امروز به گفتمان مستمری نیازمند است که بتواند به تغییر نگرش ها، سیاست ها و رفتارها منتهی شود. این فرآیند از سطح بین المللی دولتی و رسمی تا سطوح ملی و مدنی باید گسترش یابد و به تلاشی فراگیر و گسترده بیانجامد. سازمان های غیردولتی از آنجا که فاقد وابستگی دولتی و محدودیت های دیوانسالاری هستند به خوبی می توانند عهده دار این مهم شوند.
در عرصه های ملی و بین المللی گفتمان صلح و محیط زیست اهمیت و جایگاه قابل توجهی دارد و در قالب موضوعات متنوع و مبتلابه جوامع می تواند زمینه ساز ایجاد تفاهم و درک مشترک در سطوح نخبگان فرهنگی و سیاسی شود و مسیرهای ناشناخته و تاریک گذشته را با تاباندن نوری فراگیر و درکی نوین از معادلات جهان هستی روشنی بخشد.


اصول:

1- مرکز اعتقاد و تبعیت کامل خود را از اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام و با الهام از این اصل معتقد است که محیط زیست تضمین کننده حیات رو به رشد نسل کنونی و نسل های آینده است و باید مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد.

2- مرکز باور دارد که محیط زیست و طبیعت به عنوان بستر واقعی برای بقاء و تعالی انسان ها و پیوند دهنده آرمان های مشترک بشری و صلح و دوستی باید همواره مورد احترام و حفاظت قرار گیرد.

3- مرکز معتقد است اجتناب از بروز هرگونه تنش، جنگ، آشوب و بی نظمی به عنوان نابود کننده محیط زیست و تلاش در جهت ارتقاء نقش صلح و قانونمندی در جهت حفظ محیط زیست باید سر لوحه اهداف سازمان ها، موسسات و اشخاصی باشد که در زمینه محیط زیست فعالیت می کنند.

4- مرکز با پذیرش صلح، محیط زیست و توسعه به عنوان مبانی و اصول منسجم توسعه پایدار و پیشرفت ملت ها از جمله ملت ایران ، تحقق اهداف توسعه پایدار را وظیفه خود تلقی می کند.

5- مرکز دستیابی به صلح پایدار و عادلانه از طریق گفتگوی تمدن ها و تعامل بین فرهنگ ها و ادیان را از عوامل موثر حفظ محیط زیست دانسته و همواره در جهت تحقق آن کوشش خواهد کرد.

6- از آنجا که فقز و گرسنگی، فقدان بهداشت، بی سوادی، ظلم و تعیض مردم هر کشوری را از داشتن یک زندگی مناسب پایدار و دستیابی به محیط زیست سالم محروم خواهد کرد، تلاش در جهت برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در ابعاد گوناگون از جمله بین فقیر و غنی، زن و مرد، اقوام مختلف و غیره برای ارتقاء کیفیت زندگی و آینده ای بهتر مورد تاکید مرکز است.

7- با اطمینان از اینکه دستیابی به صلح و توسعه پایدار و حفظ محیط زیست از طریق تقویت اندیشه زیست محیطی، فرهنگ سازی و ارتقاء دانش و آگاهی های عمومی تحقق می یابد، مرکز تلاش دراین جهت را از اهم وظایف خود تلقی می کند.

8- پای بندی به اصول و قوانین و مقررات زیست محیطی و احترام به قواعد بین المللی در زمینه صلح و محیط زیست و ایجاد ارتباط زیست محیطی براساس احترام متقابل همواره سر لوحه دیدگاهها و فعالیت های مرکز قرار دارد.

9- مرکز با اعتقاد به مشارکت عمومی در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی تشویق و تقویت زمینه های مشارکت فعال مردم و ارتباط بین سازمان ها وتشکل های غیر دولتی زیست محیطی را به منظور پایداری صلح عادلانه و محیط زیست بر خود فرض می داند.

10-گسترش توانمندی و روحیه همکاری برای حفاظت از محیط زیست و ایفای نقش چشمگیر در عزم ملی برای توسعه پایدار و کمک به اقدامات و تدابیر پیشگیرانه در زمینه سیاست ها، برنامه ها ، طرح ها و فعالیت های اثرگذار بر محیط زیست از اهداف اصولی مرکز است.
/ 0 نظر / 175 بازدید