کشف درياچه زير زميني در غار قلايچي آذربایجان
دشت زيبا و حاصلخيز بوکان درحصار رودهاي سيمنه و زرينه و کوههاي صخره اي قرار گرفته با مردماني خونگرم ، ميهمان نواز وميهن دوست .

در 12 کيلومتري شمال شرقي شهرستان بوکان و درنزديکي تپه باستاني قلايچي که محل حکومت و زندگي يکي از تمدنهاي بزرگ بنام ماناهاست ، غاري است بزرگ و عميق به همين نام (قلايچي )
اين غار عظيم با دهانه اي بزرگ به قطر 8 متر ، سالها با داستانهاي فراوان پر رمزو رازترين مکان نامشکوف بوکان بود تا اينکه در سال 1381 نخستين تيم منتخب از کوهنوردان بوکان با جسارت و از جان گذشته گي زياد موفق به فرود از چاه نخست اين غار به طول 110 متر شده و توانستند حس کنجکاوي اهالي را تا حدودي ارضا نمايند ، سپس در سال 1384 تيم مجهزتري به سرپرستي زنده ياد مقبل هنرپژو کوهنوردي عضو تيم ملي توانست سه تالار عظيم اين غار را بعد از چاه مورد شناسايي و طول مسير پيمايش شده اين غار را به حدود 300 متر برساند .
ازآن سال به بعد تيمهايي وارد اين غار شده و هرکدام مقداري از آن را بازديد کردند تا بالاخره تيمي از باشگاه سنگنوردان بوکان موفق به پيشروي بيشتر و نقشه برداري حدود 400 متر ازاين غار براي اولين بار شدند .
درتاريخ 17 لغايت 20 تيرماه جاري به دعوت از مسئولين و کوهنوردان وغارنوردان شهر بوکان ششمين همايش سراسري غارنوردان کشوربه همت انجمن غارنوردان وغارشناسان(درشرف تاسيس) تيمي مرکب از 62 غارنورد ، زمين شناس ، نقشه بردار و تصوير بردار موفق شدند به قسمتهاي ديگري از اين دنياي زيباي زير زميني دست يابند از جمله پس از پيمايش تالارهاي کشف شده قبلي به منبع بزرگي از آبهاي زيرزميني منطقه دست يافته که بعلت وسعت زياد آن نامش را درياچه خزر نهادند . در اين برنامه ضمن عبور از کنار اين درياچه به دالانها و تالارهاي ديگري وارد شده که وسعت بسياري داشته و با وجود دهليزها و پرتگاههاي بيشمار از زيبايي هاي منحصر بفردي برخوردار بوده و کلکسيوني از تزئينات مختلف آهگي از چکنده و چکيده هاي بلند ، تزئينات کل کلمي ، گوش فيلهاي رنگارنگ ، مرواريد غار و کريستالهاي سوزني و ... پوشيده شده است .
دراين برنامه تيم نقشه برداري داخل غار موفق به نقشه برداري از 1388 متر نقشه سه بعدي و تيم نقشه برداري و جستجوي سطحي ضمن بررسي حدود چهارکيلومتر مربع اقدام به نقطه گذاري و برداشت نمونه از سنگها ، گسلها و فرونشست اطراف غار نموده و با کمانه زني هاي علمي بدنبال اثبات فرضيه ارتباط بين اين غار عظيم و غار دوک چي در ارتفاعي موازي با غار غلايچي بودند

شکل قرارگيري غار مذکور ، چاه يکصدو ده متري ورودي غار ،شکافها و گسلهاي داخل غار که منجر به ريزش و آسيب پذيري تشکيلات آهکي شده امکان استفاده توريستي عمومي اين غار را منتفي نموده و درصورت حفر تونلي با انگيزه حذف چاه مذکور ضمن ايجاد گذرگاه خطرناک تنها وجه تمايزاين غار را که ميتواند به شهرتش در ميان غارهاي داخلي و خارجي بيافزايد از بين خواهد برد .

/ 0 نظر / 3 بازدید