پست های ارسال شده در دی سال 1389

تاریخچه دانشگاه تهران

تاریخچه دانشگاه تهراناندیشه ایجاد مرکزی برای آموزش عالی در ایران و به تعبیر دیگر دانشگاه ،نخستین بار با تاسیس دارالفنون در 1230 ه.ش . به  همت میرزاتقی خان امیرکبیر عملی گردید. دارالفنون گرچه توسعه  نیافت اما ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید