پست های ارسال شده در آدر سال 1389

تیم بهسام تک دانشگاه زنجان در دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی حائز مقام اول شد.

بهروز زمانی دادانه و سامان سالمی از اعضای این تیم با سرپرستی و راهنمایی دکترمحسن افشارچی، در لیگ عامل‌های هوشمند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
      تجلی گاه فناوری هایاطلاعاتی هزاره سوم دکتر علی اکبر جلالی پدر علم فناوری اطلاعاتايران و عضو هیئت مدیره انجمن ایرانيمطالعات جامعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
دیگر از دوچرخه‌سواریانتظار مدال نداشته باشید. مهدی سهرابی ملی‌پوش دوچرخه‌سواری در گفت‌وگو با ایسنا، پس ازچهارم شدن ایران در مسابقات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید