زمین پاک / چالش ها و راهکارها

دوم اردیبهشت روز زمین پاک گرامی باد 

امروزه بیش از نیمی از جمعیت کره زمین در شهرها زندگی می کنند وهرساله جمعیت شهرها بطور چشمگیری افزایش می یابد.با افزایش جمعیت  شهرنشینی،چالش ها نیز درحال ازدیاد می باشد.

در بیست ودوم  آوریل هر سال مطابق  دوم  اردیبهشت ، بیش از یک میلیون نفر در 190 کشور در اقدامی  نمادین برای روز زمین پاک   از جمله کاشت درخت ، تمیز کردن جوامع خود،فراهمایی با مقامات منتخب آنها به نمایندگی ازجوامع محیط زیستی برگزار می نمایند.

در سنوات گذشته روز زمین پاک  ،  بر روی چالش های زیست محیطی ازجمله واقعیت تلخ تغییرات آب وهوایی ونیاز به جوامع پایدار متمرکز بود .

 امسال روز جهانی زمین  در بیست ودوم آوریل 2014 بروی شهرهای سبز  باسرمایه گذاری هوشمند در تکنولوژی پایدار  برای پیش بردن  تفکر سیاست عمومی ،آموزش و فعالیت ها مرتبط با شهر سبز با کربن پایین تمرکز دارد. از این رو می توان  با تغییرشهرها ، آینده ای پایدار ایجاد کرد .هیچ چیزی قوی تر از اقدام جمعی  بیش از یک میلیون نفر نیست.

شهر سبز بروی سه عنصر کلیدی ساختمان،انرژی و حمل ونقل تمرکز دارد. هدف از این اقدام کمک به شهرها  برای سرعت بخشیدن به انتقال آنها به یک  شهر پاک تر، سالم تر و قابل دوام از طریق بهبود در بهره وری از لحاظ اقتصادی در آینده ، سرمایه گذاری در فن آوری های تجدیدپذیر و اصلاح مقررات می باشد.

*اکثر کشورهای جهان در حال حاضر  دارای ساختارهای تولید برق  از رده خارج و به شدت ناکارآمد و کثیف می باشد. برای کمک به شهرهای پایدار تر، نیاز به طراحی مجدد سیستم فعلی، انتقال به منابع انرژی تجدید پذیر، و پیاده سازی راه حل های قرن 21می باشد.

*ساختمان ها  نقش مهمی در تولید نزدیک به یک سوم از گازهای گلخانه ای جهان  دارند .از طریق بهره وری ساده و بهبود طراحی ساختمان می توان تولید گازهای گلخانه ای را کاهش داد.برای تحقق این چشم انداز، شهرها نیاز به بروز رسانی ، رعایت اصول ساخت و ساز و بهبود گزینه های تامین مالی دارند.

 *حمل ونقل ازسریع ترین منابع در حال رشد انتشار گازهای گلخانه ای در سراسر جهان است .برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای نیاز به بهبود استانداردها، افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، سرمایه گذاری در جایگزینی حمل و نقل   و بهبود قابلیت پیاده روی و توانایی دوچرخه سواری در شهرها می تواند مد نظر قرار گیرد .

اقتصاد، محیط زیست و انسجام اجتماعی از ارکان شهر های پایدار است. اینها باید در نتیجه نیاز به یک رویکرد یک پارچه در تعادل باشند .گفتگو اصل اساسی برای دستیابی به شهر پایدار  می باشد . به عبارتی شهر پایدار یک سیستم کلی است که همه اجزای آن از قبیل افراد، کالبد، فضا، قوانین، محیط‌ها و ساختارهای اجتماعی و غیره در تعامل با یکدیگر و  پیرامون خود می بایست  پایدار باقی بمانند

/ 0 نظر / 17 بازدید