آلودگی هوای زنجان به مرز هشدار رسید...

آلودگی هوای زنجان به مرزهشدار رسید

مدیر‌کل مدیریت بحران استان زنجان درگفتگو با ایسنای زنجان با اشاره به این‌که با ورودذرات گرد و غبار به استان زنجان، وضعیت سلامت هوا به مرز هشدار رسیده است، گفت: «محیط زیست، وظیفه اطلاع‌رسانی در رابطه با آلودگی هوا را برعهده دارد و در اینرابطه باید گزارش‌های جامع را در اختیار مردم قرار دهد».

از صبح امروز بر میزانغلظت ذرات گرد و غبار در آسمان زنجان افزوده شده است و با توجه به آخرین آماراعلامی، میزان این ذرات بیش از 261 میکرو گرم بر مترمکعب می‌باشد.

ورود ذرات گرد و غبار به ایران ازطریق کشورهای همسایه صورت می‌گیرد و نمی‌توان اقدام پیشگیرانه‌ای در این رابطهانجام داد، اما با توجه به اینکه از چند ساعت قبل می‌توان از طریق هواشناسی نسبت بهاین موضوع آگاه بود، به همین‌ خاطر انتظار داریم دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص به‌وظایف محوله خود به‌درستی عمل کنند.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید