خداوندا تو میدانی که انسان بودن و انسان ماندن در این دنیا چه دشوار است . چه رنجی می کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است...

/ 0 نظر / 3 بازدید