محیط زیست در جنگ

 تاکید بان کی مون بر اهمیت حفظ محیط زیست در زمان درگیری های مسلحانه دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی جلوگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و درگیری مسلحانه ، بر اهمیت حساسیت حفاظت از محیط زیست و نظارت خوب بر آن در زمان درگیری تاکید کرد.

به گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ازتهران، بان کی مون در پیامی به مناسبت روز جهانی جلوگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و درگیری مسلحانه /6 نوامبر 2013 برابر با 15 آبان ماه جاری/ براهمیت حساسیت حفاظت از محیط زیست در زمان درگیری مسلحانه و نظارت خوب در نگهداری منابع طبیعی در دوران بازسای پس از جنگ، تاکید کرد.

وی گفت: دانش رو به رشدی در مورد اهمیت ابعاد زیست محیطی توسعه پایدار وجود دارد. درعین حال منابع طبیعی مانند جنگل ها، حیات وحش، منابع آب و زمین های کشاورزی همواره طی درگیری های مسلحانه مورد سوء استفاده و تخریب قرار می گیرند که این امر تهدیدی طولانی مدت علیه صلح و امنیت است.

وی افزود: امروزه در آفریقای مرکزی و شرقی، قاچاق مواد معدنی، حیات وحش، الوار، ذغال و مواد مخدر هزینه فعالیت های نامشروع را مهیا کرده و از گروه های مسلح و شبکه های جنایتکار حمایت می کند.

بان کی مون ادامه داد: به عنوان مثال در سومالی سالانه تجارت غیر قانونی ذغال برای گروه های تروریستی و شورشی تقریبا معادل 384 میلیون دلار درآمد تولید می کند. تقویت نظارت بر منابع طبیعی و بهبود فرانگری در کشورهایی که تحت تاثیر درگیری هستند می تواند مانع از این شود که منابع برای درگیری هزینه شوند و این درآمد مورد نیاز به سوی احیای اقتصادی سوق داده شود و بیشتر به صلح با دوام کمک کند.

وی ادامه داد: برعکس، شکست در مدیریت و حمایت ازاین منابع به گونه ای منصفانه، تنها آسیب پذیری آنانی به ویژه فقیران را تشدید می کند که به این منابع بیشتر از دیگران وابسته اند.همچنین انهدام ایمن سلاح های جنگی از ملاحظات مهم است.

دبیر کل سازمان ملل افزود: این یکی از چالش های سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح های شیمیایی است که اکنون در سوریه با آن ها روبرو هستند یعنی جایی که نابودی سلاح های شیمیایی و امکانات تولید آن باید متضمن حفظ محیط زیست شود که این امرشامل مقررات قاطع حفاظت زیست محیطی برای جلوگیری از آلودگی شیمیایی، کانون های بحران جدید محیط زیستی و خطرات سلامت عمومی است.

وی اظهارداشت: همچنین آلودگی زیست محیطی شامل مین های زمینی و مواد منفجره عمل نکرده است که خطر ویژه ای علیه زنان و کودکان بوده که غالبا به دلیل فعالیت های روزانه خود آسیب پذیرترهستند.

/ 0 نظر / 14 بازدید