مادر محیط زیست ایران در سن 97 سالگی نیز دغدغه محیط زیست دارد

مه لقا ملاح که به مادر محیط زیست ایران معروف است، در سن 97 سالگی و برغم فعالیت های بسیاری که در زمینه حفظ محیط زیست انجام داده ، همچنان دغدغه مسایل زیست محیطی را دارد.
 
 
 آموزش مردم، فرهنگ سازی برای الزام به حفظ محیط زیست، بسیج گروه های مردمی برای حفظ محیط زیست، توسعه مشارکت های مردمی از جمله مهم ترین دغدغه های خانم ملاح در زمینه حفاظت و حراست از محیط زیست کشور است.
ایشان فعالیت های زیادی در زمینه محیط زیست داشتند و تنها کسی هستند که تاکنون از این فعالیت ها خسته نشده اند و در این سن دغدغه های محیط زیست را دارند.

مه لقا ملاح بنیانگذار سازمان غیردولتی زیست محیطی جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست و مادر محیط زیست ایران است، خانم ملاح در سال 1373 با مشارکت همسرش و چندنفر از استادان دانشگاه علاقه مند به محیط زیست سازمان غیر دولتی زیست محیطی «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست» را با هدف توانمندسازی مردم در زمینه حفاظت از محیط زیست بنیان گذاشت.
همچنین مقالات متعددی  از ایشان درباره آلودگی محیط زیست و شیوه های مبارزه با آن در نشریات کشور منتشر شده است.
/ 0 نظر / 43 بازدید