شتاب بشر و حوصله طبیعت


شتاب بشر و حوصله طبیعت

به اطراف خودتان نگاه کنید ببینید سرعت تغییرات در 10 سال اخیر چقدربیشتر از تغییرات در دهه قبل از آن است. انگار ماشین بشرترمز بریده و دریک سرازیری تند افتاده و هیچ چیز جلودارش نیست ؛ به سرعت پیش می رود و همه دنیا را هم با خودش می برد. مگر سهم بشر ازاین دنیا چقدر است؟
چند وقت پیش از غار بسیار شگفت انگیز و فوق العاده زیبای کتله خور زنگان در دل یکی از کوه های این کره خاکی دیدن کردم. اینکه طبیعت پرده های شگفت آور و زیبایی در بطن خود خلق کرده، بر هیچ کس پوشیده نیست.اما چیزی که در میانه بازدید همه را به خود می آورد، برش طولی یک استالاگمیت بود که از عمر طولانی غار حکایت داشت. روی مقطع طولی این قندیل دوره های مختلف زمین شناسی بررسی و شناسایی شده بود و اولین قسمت های آن به 85 میلیون سال قبل باز می گشت. اینکه برای ساخته شدن یک قندیل 5/1 متری 85 میلیون سال وقت لازم باشد موضوع گیچ کننده ای بود. در واقع همه غافلگیر می شدند که می دیدند این قندیل در دوران ظهور بشر (حدود10هزار سال ) فقط و فقط یک سانتی متر رشد کرده .مانده بودیم که صبر و شکیبایی طبیعت در خلقت آن را ستایش کنیم یا اراده و هوش بشر را که در این یک سانتی متر از عمر قندیل چقدر بزرگ شده و همه جای این کره خاکی را به تسخیر خود در آورده است.
اینکه عجله و شتاب بشر چه عاقبت و سرانجامی را برایش رقم می زند روشن نیست؛ اما اگر طبیعت هم این قدر کم حوصله بود چه اتفاقاتی ممکن بود بیفتد؟ درباره خشم طبیعت داستان های زیادی نوشته شده و فیلم های بسیاری روی پرده رفته است. اما اگر داستان شتاب طبیعت در تغییر نوشته شود درام جالبی خواهد شد .می توانید تصور کنید؟

/ 0 نظر / 4 بازدید