آلودگى هوا

نتایج تحقیقات نشان داده است آلودگى هوا در شهرهاى بزرگ مردم را از جنبه هاى مختلف روانى، رفتارى، خلقى و عاطفى آسیب پذیر مى کند. آلودگى هوا در وهله نخست سیستم تنفسى انسان را تحت تاثیر قرار مى دهد اما قلب نیز یکى از آسیب پذیرترین بخش هاى بدن است. منوکسیدکربن موجود در هوا بر میزان اکسیژن خون اثر مى گذارد و پیامدهایى همچون نارسایى و بیمارى شدید قلبى را به همراه دارد. آخرین بررسى ها نشان داده است وجود گازهاى آلاینده در هواى شهرهاى بزرگ مى تواند موجب بروز انواع بیمارى هاى عصبى و به خصوص اضطراب و افسردگى، سردردهاى میگرنى و بیمارى هاى حاد تنفسى شود. به اعتقاد پژوهشگران تولد نوزادان کم وزن و مبتلا به سرطان و تخریب DNA و کروموزوم از دیگر عوارض نامطلوب آلودگى هوا براى سلامتى انسان محسوب مى شوند. آلودگى هوا همچنین با بر هم زدن عملکرد مخاط گوش، حلق، حنجره، تراشه ها و برنش ها زمینه را براى بروز عفونت ها و عوامل سرطان زا فراهم مى کند. سلول ها مرتباً مى میرند و سلول هاى جدید جاى آنها را مى گیرند. در این بین عوامل محرکى مانند ویروس ها، آلودگى هوا، دود سیگار و برخى مواد شیمیایى سلول ها را از نظم طبیعى خارج مى کنند و سلول هاى مهاجم جایگزین سلول هاى سالم مى شوند. تعداد سلول ها به دلیل عوامل نامساعد محیطى، عفونت ها و پائین آمدن قدرت دفاع بدن افزایش مى یابد و تومورهاى سرطانى به وجود مى آید. آلودگى هوا همچنین سبب افزایش استرس ها و فشارهاى روحى مى شود.آخرین پژوهش هاى انجام شده نشان مى دهد تنفس ذرات معلق در هوا یک تا دو سال متوسط طول عمر افراد را کاهش مى دهد و تولید سرطان در بافت هاى مختلف به ویژه ریه ازجمله آثار زیانبار آلودگى هوا به ویژه ذرات معلق در هوا است .

/ 0 نظر / 3 بازدید