هنرمند فقید و نقاش ماهر ایران زمین

محمد علی ترقی جاه می گوید: " همواره آرزویم این بوده که همه آدمیان بی آنکه دل ‏مشغول فرهنگ، مذهب، آئین و دیگر ویژگی های متمایز دهنده خویش باشند، در ‏کنار هم در صلح و آرامش زندگی کنند."

/ 0 نظر / 5 بازدید