سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

اکوتوریسم

نیاز انسان به تفریح و تفرج جزء لاینفک وجود یک انسان است، انسان سالم انسانی است که در کنار کار وتلاش زمانی را به گردش در طبیعت نیز اختصاص دهد لذا این نیاز بشر ایجاد، مهیا نمودن وآماده سازی مراکز تفریحی وتفرجی طبیعی و یا مصنوعی را به مدیران دیکته می نماید. از آنجایی که محیط زیست طبیعی توان اکولوژیکی محدودی را برای استفاده های بشر دارا است و اکوسیستم های طبیعی از گنجینه های زیستی بشری محسوب می گردند که حفظ آن ها برای نسل های آینده ضرورت دارد. گردشگری صنعت یا پدیده ای است که فعالیت های متعدد و متنوعی را در بر گرفته و از نظر تاثیر بر محیط زیست و اجزای تشکیل دهندة آن کاملاً حائز اهمیت می باشد.

 اکوتوریسم یک مسافرت و دیدار زیست محیطی مسئولانه به مناطق طبیعی بوده و هدف آن لذت بردن و استفاده از طبیعت است که باعث تقویت حفاظت منابع شده و دارای تاثیرات منفی اندکی است و باعث فعال شدن جمعیت های محلی می شود که از نظر اقتصادی و اجتماعی برای آنان مفید است.توسعه اکوتوریسم همگام با توان محیط زیستی سرزمین به عنوان یک ابزار وراهکار اثر بخش، نقشی اساسی در توسعه پایدار، خصوصا ارتقای سطح زندگی جوامع انسانی وحفظ تعادل طبیعی ایفا می نماید.

   + کورش پورزند ; ٤:٠٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()