سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

فراخوان بان کی مون درروز بین المللی مهاجرت

دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی خانواده 15 مه 2010 برابر با 25 اردیبهشت 1389 ضمن اشاره به تاثیرمهاجرت بر خانواده ها، دولت ها را ترغیب نمود تا برای کسب بیشترین بهره از منافع مهاجرت، سیاست هایی را به مورد اجرا گذارند که به مهاجران برای ارتقای منزلت و سازگاری ایشان با کشور میزبان، کمک می کند.

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:
امسال گرامیداشت روز بین المللی خانواده بر تاثیر مهاجرت بر خانواده ها در سراسر جهان متمرکزاست.
بروز نابرابری های اقتصادی و اجتماعی موجب ایجاد فشار، همچنین انگیزه در مردم به منظور ترک خانه هایشان برای یافتن فرصت های بهتر می شود. بسیاری از مردم به دلیل نیاز ناشی از فقر، بیکاری، درگیری های سیاسی و مسلحانه یا نقض حقوق بشر مهاجرت می نمایند.
والدین برای بهبود آسایش فرزندان خود و سایر اعضای خانواده گسترده، مهاجرت می کنند. در کشور های میزبان مردان و زنان می توانند درآمد بهتری داشته باشند وبرای سایر اعضای خانواده به کشورشان پول ارسال نمایند. مهاجران به اقتصاد کشور میزبان کمک می کنند، در حالیکه بافت فرهنگی و اجتماعی را نیز غنا می بخشند. زنان کارگر مهاجر می توانند استقلال مالی به دست آورند و الگوی نقش مثبت برای دیگران باشند.
مهاجرت با وجود مزایا ی زیاد، بار مسئولیت بی شماری بر دوش خانواده تحمیل می نماید. مهاجران ممکن است با شرایط سخت زندگی، تبعیض و دستمزد کم مواجه شوند. غالبا از شبکه های تامین اجتماعی بهره مند نیستند و بحران اقتصادی به گونه ای نا متجانس برای آنان مشقت ایجاد می کند. بیکاری می تواند بسیاری را به پایین ترین پله های اجتماع گسیل دهد. فرزندان مهاجران ممکن است با چالش های احساسی و اقتصادی منحصر به فردی با توجه به شرایط موجود به ویژه آسیب پذیری نسبت به قاچاق انسان، کار کودکان و خشونت روبه رو شوند.
برای کسب بیشترین بهره از منافع مهاجرت، دولت ها باید سیاست هایی را به مورد اجرا گذارند که به مهاجران برای ارتقای منزلت و سازگاری ایشان با کشور میزبان، کمک می کند. اینجانب از آن دسته از کشور هایی که چنین سیاست هایی را تا کنون اجرا نکردند می خواهم "کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده های ایشان" را تصویب کنند. در این روز بین المللی خانواده، اجازه دهید تعهد خود را نسبت به تلاش هایی تجدید نماییم که از خانواده های مهاجران در سراسر جهان کمک و حمایت می نماید.

 

 

   + کورش پورزند ; ۸:۱٤ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()