سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

اصل پنجاهم قانون اساسی

درجمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می شود.

ازاین رو فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است .

   + کورش پورزند ; ۱:٥۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸
comment نظرات ()