سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

 

آيا خشك شدن درياچه اروميه فاجعه نيست؟

در يک سال اخير مکرراً گفته شده که قريب الوقوع ترين فاجعه زيست محيطي در ايران عواقب ناشي از خشک شدن درياچه اروميه است. وقوع اين فاجعه باعث خواهد شد وزش غبارهاي نمک ، شمال غرب ايران را به بيابان تبديل کرده و بسياري از زيستگاه هاي آن نابود شود. به واقع تدوام روند موجود باعث خواهد شد هم ميهنان ما در گستره وسيعي از استان هاي آذربايجان شرقي و غربي، و حتي زنجان و همدان و اردبيل و قزوين ناچار بشوند براي سکونت، دشت ها را رها کرده و به دامنه هاي کوهستان پناه ببرند. بر اين مبنا، چرا نبايد يک ميليار دلاري را که به عراق تخصيص داده ايم صرف نجات درياچه اروميه کنيم؟ به اين دليل که هيچ مدرک مستند و کارشناسي که نشان دهد کانون ريزگردهاي ورودي به ايران عمدتاً کشور عراق باشد، وجود ندارد و از سوي ديگر يافته هاي اقليم شناختي در حال حاضر نمي توانند ثابت کنند که دوره وقوع اين ريزگردها چگونه است .

به نظر مي رسد اين مبلغ براي تامين بخش قابل توجهي از حق آبه درياچه اروميه کافي بوده و اعطاي آن به وزارت نيرو و مردم محلي بتواند آن ها را به برچيدن شماري از سدهاي منطقه، اصلاح دستکاري هاي کوته بينانه در نظام هيدروشناختي و باز گرداندن تعدادي از جريان هاي آبي به داخل درياچه کاملاً مجاب کند .

   + کورش پورزند ; ۳:٠۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
comment نظرات ()