سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

اعتبار کورش بزرگ

زمانی کزروس به کورش بزرگ گفت: چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود برنمی دارید  و همه را به سربازانتان  می‌بخشید؟
کورش گفت: اگر غنیمت های جنگی رانمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود؟! کزروس عددی را با معیار آن زمان گفت. کورش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کورش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد. سرباز در بین مردم جار زد و سخن کورش را به گوش‌شان رسانید.مردم هرچه در توان داشتند برای کورش فرستادند. وقتی که مال های گرد آوری شده راحساب کردند، از آنچه کزروس انتظار داشت بسیار بیشتر بود.
کورش رو به کزروس کرد و گفت: ثروت من این جاست. اگر آن هارا پیش خود نگه داشته بودم، همیشه باید نگران آن ها بودم. زمانی که ثروت در اختیار توست و مردم از آن بی بهره‌اند مثل این می‌ماند که تو نگهبان پول هایی که مبادا کسی آن را ببرد.

   + کورش پورزند ; ۳:۱٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠
comment نظرات ()