سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

سخنان ماهاتما گاندی

  من هیچ گناهی را بزرگتر از این نمی شناسم که بی گناهان را به نام خدا زیر فشار قرار دهند 


اخلاق واقعی در دنبال کردن راه دیگران نیست بلکه در این است که راه حقیقی و درست را برای خویش پیدا کنیم و بدون بیم و باک آن را دنبال کنیم  


  ممکن است من شخصی حقیر و ناچیز باشم اما وقتی که حقیقت به وسیله من سخن می گوید شکست ناپذیر هستم
من از امتیازها و انحصارها نفرت دارم. هرچه نتواند با توده های مردم تقسیم شود برایم گناه آلود و حرام است

هنر واقعی فقط به شکل بستگی ندارد بلکه به آنچه ماورای آن است مربوط می شود هنری هست که می کشد و هنری هست که زندگی می بخشد. هنر واقعی باید منعکس کننده شادمانی سرخوشی و پاکی آفریننده اش باشد

نادرستی هرچند هم که درباره آن تبلیغات فراوان به عمل آید حقیقت نخواهد شد و حقیقت هم هرچند هیچ کس آنرا نبیند نادرست نخواهد شد 

 

   + کورش پورزند ; ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()