سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

آزادی در ارتباطات

نقش آزادی در ارتباطات

انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی باید در این حوزه فعال شوند و تا آزادی گسترش پیدا نکند، نمی‌توان روزنامه‌نگاری خوب داشت.

در اواخر قرن هجدهم، بحثی بین ایمانوئل کانت، فیلسوف معروف آلمانی و فردریک دوم، امپراطور وقت پروس پدید آمده بود. فردریک دوم امپراطوری مستبد و در عین حال طرفدار روشنگری بود. او می‌پرسید، روشنگری چیست؟ کانت در یک روزنامه آلمانی مقاله‌ای نوشت و به آن جواب داد. وی در این مقاله خطاب به امپراطور نوشت «شما می‌گویید مردم تا عاقل نشوند، آزادی فایده‌ای ندارد. شما آزادی بدهید، مردم عاقل می‌شوند. وقتی مردم عاقل شدند، منافع آن به همه خواهد رسید و شما هم منتفع خواهید شد».

هر کس فکر می‌کند منافع ملی همان‌چیزی است که در پس فکر اوست. آیا واقعاً در دنیا به این سؤال جواب داده‌اند که منافع ملی کجا تأمین می‌شود؟ باید یک تغییر فرهنگی در باورها، ایدئولوژی‌ها و نگرش‌های جامعه نسبت به این موضوع صورت گیرد.

وقتی ما منافع ملی را تعریف می‌کنیم، قطعاً هر گروهی منافع خودش را در منافع ملی می‌بیند. دولت‌ها، حکومت‌ها و احزاب منافع خودشان را در منافع ملی می‌بینند. وقتی مجموعه این آرا بتوانند دور هم جمع شوند و به یک تکثری برسند، از برآیند آن برخوردها چیزی بیرون می‌آید که می‌شود منافع ملی وگرنه حزب سیاسی، اقتصادی، دولت و... هرکدام منافع خودشان را دنبال می‌کنند اما اگر این بحث‌ها وارد انجمن‌ها و پارلمان شود، بیرون آمدن منافع ملی از این دیدگاه‌ها کار ساده‌ای است. اگر سیستمی شکل بگیرد که معنای آن دموکراسی باشد و دولت‌ها عموماً بر مبنای تکثر ایجاد شوند، احزاب آزاد خواهند بود هر جور خواستند حرف بزنند، رسانه‌ها آزاد خواهند بود که نقد کنند و مردم آزاد خواهند بود که نظر بدهند. اینجاست که منافع ملی خیلی زود تعریف می‌شود.

ما گاهی منافع حاکمیتی را جایگزین منافع ملی می‌کنیم، یعنی گاهی منافع حاکمیتی بر منافع ملی غلبه می‌کند. روی منافع ملی و مصالح عمومی باید کار شود. از سوی دیگر در کنار موضوع منافع ملی، رسانه‌ها باید به این موضوع توجه کنند که مردم چه نیازی دارند. الان چندان به نیازهای مردم توجهی نمی‌شود و بیشتر، از سلیقه‌ها و خواست‌های ظاهری آنها صحبت به میان می‌آید. این جاست که مدیریت ارتباطات نقش مهمی را ایفا می‌کند. این کارها از وظایف مدیریت ارتباطات است.

   + کورش پورزند ; ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
comment نظرات ()