سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

واریس

واریس

یکی از شایع‌ترین مشکلات در اشخاصی که مجبورند بنا به مقتضیات شغلی خود به مدت طولانی ایستاده کارکنند، با آن مواجه شده یا می‌شوند، نوعی اختلال در سیاهرگ است که به آن «واریس» گفته می‌شود.

واریس از ریشه یونانی " واریکس " به معنی پیچدارگرفته شده است. سیاهرگ‌های واریسی، سیاهرگ‌های پیچدار و متسعی هستند که در نزدیکسطح پوست تشکیل می‌شوند. احتمال واریسی شدن در همه سیاهرگ‌ها وجود دارد اما بیشترینمکان ابتلا اندام‌های پایینی و پاها هستند. سیاهرگ‌های واریسی، در نتیجه اختلالعملکرد دریچه های موجود در سیاهرگ‌ها ایجاد می‌شوند. در حالت طبیعی، این دریچه هااز بازگشت خون در مسیر عکس ( به سمت پایین ) جلوگیری می‌کنند. ممکن است ایندریچه‌ها بر اثر عواملی مانند: بارداری، ترومبوفلبیت ، ضعف مادرزادی ، چاقی و یاایستادن طولانی مدت، تحت کشش قرار گیرند. وقتی دریچه ها ضعیف شده و دیگر قادر بهبسته شدن طبیعی نباشند ، حوضچه هایی از خون در سیاهرگ‌ها ایجاد می‌شوند. در نتیجهسیاهرگ‌ها متسع و واریسی میشوند. سیاهرگ‌های عنکبوتی، نوع خفیفی ازسیاهرگ‌های واریسی هستند. آن ها کوچکتر و به سطح پوست نزدیکترند و شبیه شبکه عنکبوتبه نظر می‌رسند. اینها چندان خطری ندارند، اما ممکن است از نظر بالینی نگران کنندهباشند.

استفاده از جوراب‌های واریس مطلوب است. آن ها به طور یکنواخت اندام‌های پایینی را فشرده و به سیاهرگ‌ها و عضلات پا در به حرکت درآوردن موثر خون کمک کرده و از آنها حمایت می‌کنند. جوراب‌های واریس را صبح پس از بیدار شدن بپوشید، حتی قبل از خارج شدن از بستر. آنها را در تمام طول روز نیز به پا داشته باشید. دقت کنید جوراب‌هایی که می‌پوشید در ناحیه بالایی رانیا ساق پا خیلی تنگ نباشند. از نشستن یا ایستادن طولانی مدت بپرهیزید. اگر نحوه کار شما به گونه‌ایست که مجبور هستید در محلی بی‌حرکت بمانید، اندام‌هایپایینی و مچ‌ها را مرتب خم کنید. از جا برخیزید و در اطراف قدم بزنید. بالا گذاشتن پاها حداقل 20 سانتیمتر بالاتراز سطح قلب در انتهای روز، به برطرف شدن تورم کمک می کند.

وضعیت تورم اندام‌های پایینی ناشی ازبی‌کفایتی سیاهرگی، اغلب با استفاده از جوراب‌های واریسی درمان می‌شود. این جوراب‌ها از خارج، روی ساق پا فشار آورده و از تورم شدید که می‌تواند به ضخامت پوستو ایجاد زخم بستر منجر شود، پیشگیری می‌کنند. ورزش منظم نیز اهمیت دارد فعالیت‌هایی مانند: راه رفتن ، دوچرخه سواری یا شنا به کاهش فشار در سیاهرگ‌ها و تخفیف ناراحتی کمک می‌کنند .

   + کورش پورزند ; ٩:۳۳ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
comment نظرات ()