سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

ملک الشعرا بهار

محمدتقی ملک‌الشعرا بهار

 16 آبان‌ماه سال 1265 در مشهد به دنیا آمد. بهار که در سنین کودکی از قریحه‌ای ادبی برخوردار بود، در همین زمینه به تحصیل پرداخت. از سن 14سالگی به اتفاق پدر در راه آزادی گام برداشت و در سال 1324 بعد از مرگ پدرش وارد معرکه‌ی سیاست شد. او که دستی بر قلم داشت، نخستین مقالات سیاسی ـ اجتماعی خود را در روزنامه‌ی طوس و سایر نشریات با امضای م. بهار منتشر کرد. ضمن این‌که بسیاری از شعرهای مهیج و ضداستبدادی و طنزهای تلخ او که مملو از تأسف بر وضع موجود و تمجید از مشروطه و مشروطه‌خواهان بود، نیز در همین ایام در روزنامه‌های مختلف به چاپ رسید.

بهار در سال 1334 با ایجاد جمعیتی به نام «دانشکده»، شاعران و نویسندگان جوان را پیرامون خود گردآورد و راهی را که فراگرفته بود، به آنان آموخت و مکتب تازه‌ای از نثر و نظم ایجاد کرد. «مجله‌ی دانشکده» را که ناشر افکار و آثار وی و اعضای جمعیت بود، دایر کرد. در این مجموعه‌ی ادبی، مقاله‌های تاریخی به قلم آشتیانی و کسروی و مقاله‌های ادبی بهار منتشر می‌شد. بهار در زمینه‌های گوناگون ادبی از جمله شعر، نویسندگی، ترجمه و تحقیق به فعالیت پرداخته است و از مهم‌ترین کارهای او این عنوان‌ها هستند: تصحیح و تحشیه‌ی دو متن مهم «تاریخ سیستان» و «مجمل التواریخ و القصص»، تألیف «سبک‌شناسی نثر فارسی» ، مجموعه‌ای از اشعار ، «دستور زبان فارسی»، «تاریخ احزاب سیاسی ایران»، «دروس دانشکده‌ی ادبیات»، «رساله در شرح حال مانی»، «احوال فردوسی»، «احوال محمد حریر طبری»، «یادگار زریران» و «نیرنگ سیاه یا کنیزان سفید» (رمان)، تصحیح و ترجمه‌ی «تاریخ طبری» و «جوامع الحکایات» عوفی.

همچنین نطق‌ها و خطابه‌های بهار در زمان وکالت دوره‌ی سوم، چهارم، پنجم، ششم و پانزدهم مجلس شورای ملی و دیگر نطق‌های او، به علاوه‌ی مقالات او چه در روزنامه‌ها و چه در مجله‌ی «دانشکده» از آثار مهمش به شمار می‌آید. بهار در راستای مبارزات ضداستبدادی خود دست به انتشار روزنامه‌ی «نوبهار» زد که از سوم اسفندماه 1321 به صورت هفتگی در تهران و مشهد منتشر شد تا در زمره‌ی نشریات خوش‌نام و مشهور صدر مشروطه قرار گیرد. ملک‌الشعرا بهار در نخستین روز اردیبهشت‌ماه سال 1330 چشم از جهان فروبست.

 

   + کورش پورزند ; ۱:٠۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
comment نظرات ()