سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

 

به نام چهره نگارهستی

درود یزدان پاک برشما سبزاندیشان و دو ست داران طبیعت

سال نو از راه فرارسید و نوید روئیدن دوباره گیاهان و بهار طبیعت شادابی و طراوت را برای جهان به ارمغان آورد.

امید است امسال برای حفظ و مراقبت از محیط زیست تلاش بیشتری صورت گرفته و یادمان باشد که ما فقط یک

زمین داریم و باید برای حفظ این گهواره گران قیمت بشر گام های بلند تری برداریم .

امیدوارم سال 1389 خورشیدی سالی پر از کامیابی و موفقیت برای تمامی انسانها و بخصوص ایرانیان تمدن ساز

باشد.

   + کورش پورزند ; ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
comment نظرات ()