سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

زلزله ژاپن

تغییر‌‌١٠ سانتی متری مدارزمین و جابه جایی ‌٢.5 متری ژاپن

زمین‌لرزه ای با بزرگی 8.9 در مقیاس امواج درونی زمین در ساعت 9 و 10 دقیقه بامدادروز جمعه 20 اسفندماه در 125 کیلومتری شرق ساحل هونشو ژاپن و 380 کیلومتری توکیوبخش‌های وسیعی از ژاپن و قسمت‌هایی از شرق چین و روسیه را به لرزه درآورد. در آخرین بررسی‌ها تلفات مشخص و نامشخصاین زلزله هولناک که بزرگترین زلزله ثبت شده در تاریخ ژاپن و پنجمین زلزله شدید ازسال 1900 میلادی است و به بروز سونامی نیز منجر شده حدود هزار و 200 تن برآورد شدهاست. متعاقب این زلزله در استان فوکوشیما هم بهدلیل تخریب بخشی از نیروگاه اتمی شماره یک این استان، مواد رادیواکتیو نشت کردهاست؛ چرا که میزان رادیو‌اکتیو موجود در جو منطقه هشت برابر بیشتر از حد معمول است.مشکل پیش‌آمده برای خنک‌کننده‌ها باعث افزایش نگرانی‌ها از تکرار حادثهتری‌مایل آیلند سال 1970، بدترین فاجعه اتمی آمریکا شده‌است. سطح تشعشع شناسایی‌شده در واحد کنترل راکتورهای دایچی 1000 برابر بیشتر ازسطح معمول گزارش شده است.

   + کورش پورزند ; ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()