سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

 

وصیت لقمان حکیم به پسرش

   

گروهی ، اگر احترامشان کنی تو را نادان می دانند و اگر بی محلي شان کنی از گزندشان بی امانی. پس در احترام ،اندازه نگهدار.

سخت ترین کار عالم محکوم کردن یک احمق است.

با کسی که شکمش را بیشتر از کتاب هایش دوست دارد ، دوستی مکن

اگر کسانی از سر نادانی به تو خندیدند ، تو برای شفایشان گریه کن.

اگر به ناچار به جریانی متمایل شدی، جایی برای نفس کشیدن خود و رقیبت بگذار. نه او را چنان به زمین بکوب و نه خود را چنان بالاببر. دیرزمانی نیست که جایتان عوض شود.

 هان ای پسر! اهل هنر را احترام کن. اما مواضع سیاسی ات را با کسی مسنج و کسی را به خاطر مواضعش مرنجان.

هیچ گاه دنبال به کرسی نشاندن حرفت مباش و همه جا سر هر صحبتی را بازمکن. بگذار تو را نادان بدانند.

اگر برای دختر یا پسری پیش تو برای تحقیق آمدند و تو چیزی می دانستی رک و راست بگو. هر آنچه که می دانی. به فکر بدبختی دختر و پسر مردم باش.

اخبار را از منابع مختلف بگیر. جمع بندی اش با خودت. مخاطب دائمی یک رسانه بودن آدم را به حماقت می کشاند.

 پسرم! دانشگاه کسی را آدم نمی کند. علم را از دانشگاه بیاموز ، ادب را از مادرت.

 موفق باشید

   + کورش پورزند ; ۳:٥٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()