سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

 

روابط عمومی فراهم کننده بستر خدمت به انسان است

   

روابط عمومی ها به عنوان مرزبانان سازمان ها با مجهز شدن به ابزارها و تکنیک های جدید بستری فراهم می کنند تا خدمات و سرویس های سازمان ها در خدمت به انسان ها توسعه بخش و اثرگذارتر باشد.

از گذشته های دور انسان ها تلاش می کردند تا با روش های بهتر به انتقال پیام ها بپردازند تا میزان تاثیر و عمق نفوذ پیام های خود را گسترش دهند.

توسعه صنعت چاپ و سایر شیوه های ارتباطی گامی مهم در گسترش ارتباطات انسانی است و متناسب با گسترش ابزارهای ارتباطی ما شاهد آن هستیم که ارتباطات انسان ها نیز به فراخور توسعه ابزارها دگرگون و رو به توسعه است.

انسان ها در جوامع مختلف در برخی از شیوه های ارتباطی نظیر شبکه های اجتماعی، آموزه ها و تجارب جدید و متنوعی را کسب کرده اند و روابط عمومی ها باید در تعامل میان مخاطبان و سازمان خود به فنون و ابزارهای جدید مجهز شوند تا بتوانند همچنان تاثیرگذار در توسعه جامعه باشند.

نقش روابط عمومی ها در گسترش روابط انسان ها در درون و برون سازمان نقش بی بدیلی است که نیازمند تقویت روابط عمومی ها به عنوان پیشگامان و تسهیل کنندگان ارتباطات برای خدمات و سرویس های مطلوب تر به آحاد جامعه انسانی است.

   + کورش پورزند ; ۱:٥٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
comment نظرات ()