سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

 

درياچه اروميه

در حالت عادي ميزان غلظت نمک در اين درياچه 180 تا 250 گرم بر ليتر است اما متاسفانه با وجود بارش هاي اخير نيز وضعيت اين زيست بوم همچنان در حالت بحراني قرار دارد.
هم اکنون تراز آب درياچه اروميه 1271 متر بوده اين درحالي است که تراز اکولوژيک آن 1274 متر است.
از سال آبي 75 - 74 تا کنون رقوم ارتفاعي سطح تراز آب درياچه اروميه سير نزولي پيدا کرده و در طول سال هاي اخير آب درياچه بالاتر از شش متر کاهش داشته است که نياز به يک عزم ملي و منطقه‌اي براي نجات اين اکوسيستم با ارزش و بحران زده است.
بنا بر تحقيقات انجام شده از 12 سال پيش تا کنون نمودار تراز آب پارک ملي درياچه اروميه رو به پايين است و مطالعات مديريت زيست بوم حوضه آبريز درياچه اروميه که با همکاري بانک جهاني به اتمام رسيده، نشان مي‌دهد درياچه اروميه به عنوان دومين درياچه شور جهان تا کمتر از 20 سال آينده با بحران شديدي مواجه خواهد شد.
پارک ملي درياچه اروميه با ويژگي‌هاي خاص خود بعد از درياچه شور بحرالميت در دنيا به عنوان دومين درياچه شور و بزرگ در جهان به شمار مي‌رود، اين درياچه به عنوان بزرگترين تالاب دايمي با دارا بودن 102 جزيره بزرگ و کوچک در استان قابليت هاي زيادي را در دل خود جاي داده است.
مساحت اين درياچه بيش از 570هزار هکتار است. با به خطر افتادن وضعيت اين درياچه علاوه بر تهديدات زيست محيطي استان، حيات گونه‌هاي با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ايراني و... نيز به خطر خواهد افتاد.

   + کورش پورزند ; ٤:۳٧ ‎ب.ظ ; شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩
comment نظرات ()