سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

 

اثرات خود ارضایی

یکی از صاحبنظران تعلیم و تربیت میگوید «وقتی که بخواهیم با عادت زشتی ستیزه کنیم ابتدا باید نتایج نامطلوب آنرا در نظر مجسّم سازیم و بعد منافعی که در نتیجه ترک آن عاید ما میشود در درون خود تصوّر کنیم و سپس مواقعی را که قربانی آن عادت شدهایم بخاطر آوریم در نتیجه این عمل، هر بار که چنین نمایشی در روح خود میدهیم بر تحریک یا وسوسه (عادت زشت) چیرهگی یافته و لذّت ترک آن را در خود احساس میکنیم.»

الف) ضررهای جسمانی:
1.تحریک زیاد هیپوتالاموس و در نتیجه تحریک افراطی غدد جنسی که سبب پرکاری نامتناسب آن
ها میشود، بلوغ زودرس را بدنبال دارد.
2.کاهش و تخلیه مکرر قوای جسمانی و روحی حاصل از عمل خود ارضایی به ضعف عمومی بدن و بالاخره پیری زودرس می
انجامد.
3.به علت افزایش جریان خون در اعضای تناسلی، مغز و مراکز حساس دیگر مکرراً دچار کاهش نسبی خون می
شوند، همچنین تخلیههای مکرر عصبی و عدم ارضای روحی در دراز مدت موجب ضعف عصبی و عوارض روحی میگردد.
4.ضعف بینایی و بی
اشتهایی و در صورت افراط، ضعف استخوانی و ناراحتیهای مفصلی از عوارض خودارضایی است. همچنین در مراحل افراطی و یا در برخی شرایط خاص مزاجی این عارضه به ضعف عصبی و لرزش دست و گاه به فلج بعضی از اعضا منجر میشود و ممکن است سبب فلج تمام اعضای بدن نیز بشود.
5.ضعف جنسی و انزال زودرس از دیگر عوارض است و بعد از ازدواج فرد را دچار مشکل ارتباطی خواهد کرد.
6.بی
تحرکی، تحلیل رفتن قوای جسمانی، آسیبپذیری در برابر بیماریها، بیماریهای مقاربتی، عقیم شدن و ناتوانی در تولید مثل، از بین رفتن شفافیت چشم، از بین رفتن نورانیت و بشّاشیت چهره و... همگی از عوارض جسمی خود ارضایی هستند.
ب) ضررهای روحی و روانی:
1. رکود فکری و اختلال
های متعدد روانی از قبیل افسردگی و اضطراب.
2. فرد از نظر فکری، نوعی توجّه نسبتاً مداوم به موضوعات جنسی پیدا می
کند که این فکر از تفکر آزاد و تمرکز جلوگیری مینماید.
3. ضعف حافظه، حواس
پرتی و ناتوانی در تمرکز فکری، منزوی شدن و گوشهگیری، پرخاشگری و بداخلاقی هم از عوارض خودارضایی هستند.
4. از بین رفتن خلاقیت
ها و تواناییها، سرکوب شدن استعدادها.
5. بی
ذوقی، بینشاطی.
6. یأس از زندگی و ناامیدی نسبت به آینده.
7. هوس
باز و بیبند بار شدن و اعتیاد به ارضای جنسی نامشروع.
8. بی
احساسی و بیتفاوتی، کمرویی.
9. بی
علاقگی نسبت به امور معنوی و از بین رفتن صفای دل.
10. احساس گناه، ضعف اراده، عدم اعتماد به نفس و صدها عارضه خطرناک دیگر.
ج) ضررهای اجتماعی:
1. بی
آبرویی.
2. مشکلات خانوادگی.
3. انزوای اجتماعی.
4. مشکل در دوست
یابی.
5. طرد شدن در جامعه.
6. از بین رفتن عشق و محبت نسبت به دیگران.
7. مشکلاتی در ازدواج از قبیل:
1-7. دیر ازدواج کردن.
2-7. بی
میلی به همسر.
3-7. ناتوانی در مقاربت صحیح و ارضای جنسی خود و همسر.
4-7. سرد بودن کانون خانواده.
5-7. طلاق.
6-7. ناتوانی در برابر مشکلات پس از ازدواج.
8. بزهکاری.
9. از بین رفتن عزّت و پاکدامنی.
10. از بین رفتن شرف.
11. بی
غیرتی.
12. انحطاط و انحراف فکری و عملی خود و به انحراف کشاندن دیگران بخصوص نسل جوان جامعه.
13. ایجاد خطرات اجتماعی برای خانواده خود و نوامیس دیگران و خطرها و ضررهای دیگری که فعلاً جای ذکر آن نیست.
پس از بیان بخشی از توضیحات لازم و ذکر برخی از ضررهای خودارضایی حال وقت آن رسیده است که به بخشی از درمان و راه
های مقابله با این عمل ناپسند اشاره شود:
1. سعی کنید در مکان
های خلوت و تنها نمانید و به عبارت دیگر جداً از تنهایی اجتناب نمائید که تنهایی خود یک عامل مهم برای تحریک به عمل خودارضایی و زمینهساز ارتکاب این عمل است باز هم تکرار میکنم تنها نمانید، تنها نمانید و... و تنها نمانید.
2. از همراهی و رفت و آمد با کسانی که به این عمل زشت عادت کرده
اند ـ تا زمانی که خود بر این عادت مسلّط نشدهاید ـ اجتناب کنید البتّه منظورم انزوای اجتماعی نیست بلکه جایگزین افراد صالح به جای افراد بیمار و معتاد به عمل خودارضایی است.
3. افکار جنسی را که به ذهنتان خطور می
کند بلافاصله با ذکر خدا و معاد و... از ذهن خود دور نمائید.
4. اوقات فراغت خود را با مطالعه، ورزش، زیارت، عبادت و بطور کلی با کارهای مثبت مثل گل
کاری در باغچه، کمک به اهل خانواده و... پُر کنید.
5. برای تخلیه انرژی زائد بدن به طور منظم و زیاد ورزش کنید.
6. هیچ گاه در حمام کاملاً عریان نشوید.
7. هیچگاه بدن خود را به صورت برهنه در آینه نگاه نکنید.
8. در غیر موارد ضروری از نگاه کردن به اندام جنسی پرهیز کنید.
9. برای نظافت موهای بدن هرگز از تیغ و صابون استفاده ننموده و زود به زود به ازاله موهای بدن نپردازید بلکه از داروی نظافت بهداشتی استفاده کنید.
10. از نگاه کردن به مواضع جنسی و برجستگی
های بدن دیگران (حتی از روی لباس) پرهیز نمائید.
11. از نگاه کردن به فیلم
هایی که تحریک جنسی ایجاد میکند اجتناب کنید.
12. به هنگام خواب سعی کنید شکم شما بیش از حد معمول پُر نباشد.
13. قبل از خواب حتماً مثانه خود را تخلیه نمایید.
14. از نوشیدن افراطی آب و مایعات پرهیز کنید (بخصوص شب
ها قبل از خواب).
15. هرگز به رو نخوابید که این خود یکی از تحریک
کنندههای خطرناک است.
16. به بدی گناه و عواقب آن توجّه کنید.
17. مطالعه و توجّه به ضررهای جسمانی، روحی و اجتماعی خودارضایی لازم است.
18. ایمان مذهبی و نیروی اراده خود را تقویت نمائید و سعی کنید با خودسازی هوای نفس خویش را کنترل نمائید.
19. در مجالس مذهبی و مراسم دعای توسل و... زیاد شرکت کنید.
20. قرآن زیاد بخوانید و در معانی آیات آن تدّبر و تفکر نمائید.

   + کورش پورزند ; ۳:٥٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩
comment نظرات ()