سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

جاده ابریشم

  جاده ابریشم شاه راه تجارتی و فرهنگی عصر باستان نقش بارزی در تاریخ بشر وداد وستد تمدن های بزرگ ایفا کرده است . این جاده دور ترین نقاط خاور زمین را به قلب اروپاپیوند می داد. ومتنوع ترین تجارب بشری را در اختیار طالبان و مشتاقان علم وهنر می گذاشت .این جاده شعبات بسیاری داشت اما مسیر اصلی آن پس از گذشتن از بیابانها وشنزارهای چین وتبت و اسیای میانه به ماورالنهر میرسید صحرای ختن سرزمین خوارزم شهرهای اباد سمرقند وبلخ وبخارا وسپس ابادیهای خراسان بزرگ را بشت سر می گذاشت از فلات ایران واز بین النهرین واسیای صغیر به ساحل مدیترانه راه پیدا می کردواز انجا به شهرهای جنوبی ایتالیا تا بندر ونیز میرسید.  سرزمین چین از عهد باستان تا سده های میانه با دستاوردهای فنی و صنعتی بیشمارش شناخته شده بود. صنعت شیشه سازی که در ایران زمان ساسانیان رونق بی نظیری داشت در دوران اسلامی نتوانست به رشد خود ادامه بدهد .شیشه و ابگینه ایرانی در چین سخت طرفدار داشت و کاروانها با موا ظبت فراوان ان را به بازارهای اقلیم اژدها می رساندند. در دوره اشکانیان و سپس در عهد ساسانیان تجارت ابریشم در دست ایرانیان بود. رومیان که می کوشیدند راهی دیگر بیدا کنند و ابریشم را مستقیما از چین وارد کنند موفق نمی شدند .رقابت بر سر تسلط بر راه های بازرگانی تا اخر عهد ساسانیان همچنان ادامه داشت . وقتی دولت روم به سراسر زمین های ساحلی دریای مدیترانه ودریای مرکزی مسلط شد ثروت فراوانی گرد هم اورد و زندگی تجملی در ان کشور رواج یافت و محصو لاتی مانند ابریشم و پارچه های ابریشم و غیره خواهان بسیار بیدا کرد راهی که این کالاها را از مشرق به مغرب می رساند ناگزیر ازفلات  ایران می گذشت بنابراین جاده های ایران و راه دریایی خلیج فارس و دریایی سرخ از نظر اقتصادی دارای اهمیت خاصی شد .این جاده حدود هشتصد سال از قرن سوم تا یازدهم میلادی بسیار فعال بود در جاده ابریشم علاوه بر بازرگانان مبلغان مذهبی نیز در رفت امد بودند و امو زه های دینی را :از ایین بودا و زرتشت و مانی تا یهود و مسیحیت و سپس اسلام را به دیارهای دور می بردند. راه های ابریشم و ادویه تصویری جامع و در عین حال گیرا از تاریخ ارتباطات بشری ترسیم میکند ودر حقیقت همان تاریخ "گفت گوی تمدن ها" است گذشته از این مولفان تو جه خاصی به این مبذول داشته اند و در کمتر گزارشی و یا نوشته ای است درباره راه ابریشم که از نام ایران خالی باشد.

   + کورش پورزند ; ۳:٢٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩
comment نظرات ()