سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

عامل ژنتیکی حملات میگرنی شناسایی شد.

دانشمندان عامل ژنتیکی حملات میگرنی را شناسایی کردند

یک گروه بین‌المللیاز دانشمندان به رهبری «کنسرسیوم بین‌المللی سردرد ژنتیک» در موسسه ولکام تراستسَنگِر( Wellcome Trust Sanger Institute) انگلیس برای اولین ‌بار موفق به کشف عاملخطر ژنتیک سردردهای میگرنی شد.

این کشف درهای امید را به روی دانشمندانبرای یافتن راه‌های پیشگیرانه از حملات میگرنی باز کرده‌است. براساس یافته‌های دانشمندان، حملات میگرنیشایع احتمالا توسط میزان بالای نمک اسید گلوتامیک در سیناپس‌های عصبی مغز به وجودمی‌آیند.

افرادی که دچار گونگونی ژن‌های PCGP و MTDH/AEG-1 هستند احتمالا مستعد حملات میگرنی‌اند. ژن MTDH/AEG-1، تنظیم‌کنندهپروتئین‌های مسؤول پاک کردن گلوتامیک از مغز است.

اگرچه جهش ژنتیکی به انواع نادرتر وشدیدتر حملات میگرنی نسبت داده شده، این اولین باری‌است که دانشمندان موفق به کشفارتباط ژنتیک با میگرن شایع شده‌اند.

به گزارش سازمان بهداشت جهانی، میگرننوزدهمین عامل شایع‌ ناتوانی افراد در دنیا محسوب می‌شود و روزانه 3000 نفر به ازایهر یک میلیون نفر حمله میگرنی را تجربه می‌کنند.

   + کورش پورزند ; ۸:۳٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩
comment نظرات ()