سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

 

كاروانسراي سرچم

اين كاروانسرا يكي از كاروانسراهاي مهم مسير تجاري ري به آذربايجان در قرن هشتم هجري قمري بوده است. اين كاروانسرا كه طبق كتيبه سردر آن، رباط نام دارد در روستاي سرچم واقع در هشتاد كيلومتري محور زنجان- ميانه، در ساحل رودخانه زنجان چاي و مشرف به جاده قديم تبريز در سال 734 هجري قمري در دوره ايلخاني احداث شده است. آثار و بقاياي اين كاروانسرا نشان مي دهد كه پلان آن از كاروانسراهاي چهار ايواني بوده و شامل صحن مركزي و گرداگرد آن حجرات و در ايوان شمالي كه مشرف به در ورودي است شاه نشين قرار گرفته است.

در اين كاروانسرا حداقل چهار برج در چهار گوشه آن تعبيه شده بود كه كليه ساختمان كاروانسرا به استثناي در ورودي همگي ويران و به تلي از خاك تبديل شده است، در ورودي شامل دو برج آجري در طرفين و يك دروازه با پوشش قوس جناغي از سنگ سياه اجرا شده و در بالاي آن كتيبه بسيار زيبايي كه حكايت از احداثآن در زمان ابوسعيد ايلخان و وزير او به نام غياث الحق الدين محمد بتاريخ 733 هجري قمري دارد، مزين گرديده است. تزئينات لچكي ها، كاربندي ها و بندكشي در ورودي ناقص م نيمه تمام باقي مانده است.

   + کورش پورزند ; ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()