سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

 

گروهی خداوند را به امید عطای او پرستش کردند، که این پرستش بازرگانان است؛ و گروهی او را از روی ترس عبادت کردند، که این عبادت بردگان است؛ و گروهی خدا را از روی سپاسگذاری پرستیدند؛ و این پرستش آزادگان است.
خدایا! من تو را بخاطر ترس از آتش جهنمت، و یا به طمع بهشتت، پرستش نکردم؛ بلکه چون تو را شایسته و سزاوار پرستش دیدم، عبادت و پرستش نمودم./ علی علیه السلام


فقر
میخواهم بگویم ......
فقر همه جا سر میکشد .......
فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی هم نیست ......
فقر ، چیزی را " نداشتن " است ، ولی ، آن چیز پول نیست ..... طلا و غذا نیست .......
فقر ، همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند ......
فقر ، تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ که روزنامه های برگشتی را خرد میکند ......
فقر ، کتیبهء سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند .....
فقر ، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود .....
فقر ، همه جا سر میکشد ........
فقر ، شب را " بی غذا " سر کردن نیست ..
فقر ، روز را " بی اندیشه" سر کردن است.

                                                                                              دکترعلی شریعتی

   + کورش پورزند ; ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()