سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

 

یک جامعه شناس تمایل به زندگی مجردی را امری غیرضروری و برگرفته از پاره ای محرومیت ها و محدودیت های ناشی از تفاوت فکری در خانواده ها تلقی نمود و گفت: خانواده ها باید ضمن نهادینه کردن ارزشهای دینی و اخلاقی در فرزندانشان ، ذهنیت خود را نیز تا حدی در برابر تغییرات و تحولات طبیعی زمان تغییر داده و مقتضیات زمان را درک نمایند.

 

 

با توجه به اینکه جامعه ما در وضعیت گذر از سنت به مدرنیته قرار دارد، تمایل دختران به زندگی مجردی افزایش و آنها کمتر تمایل به خانه نشینی و وابستگی به خانواده دارند و سعی می کنند به انحای مختلف به نوعی استقلال شخصی درحوزه های مختلف دست یابند.

 

وی تمایل به زندگی مجردی، اصرار بر ادامه تحصیل، اشتغال و درآمدزایی را از جمله نشانه های تلاش زنان در جهت دستیابی به خودکفایی و استقلال در سطح جامعه برشمرد و تصریح کرد: البته جای بسی تأسف است که این امر به نوعی در سطح جامعه و در میان بسیاری از خانواده ها نیز نهادینه شده است و درآمدزایی به ویژه در زمینه مالی از سوی زنان به انتظاری از سوی جامعه و خانواده ها تبدیل شده است.

 

این پژوهشگر علوم اجتماعی با بیان این که در اکثر موارد مشاهده می شود که در هنگام ازدواج، درآمدزایی از سوی زنان از جمله معیارهای اساسی مورد انتظار از سوی خانواده مرد می باشد، ابراز کرد: علی رغم اینکه این امر می تواند اثرات مثبتی در زمینه مشارکت اجتماعی و استقلال زنان داشته باشد اما در بسیاری از موارد به عنوان نوعی التزام روند ازدواج را سخت تر نموده و سن ازدواج را به طور مستقیم در سطح جامعه افزایش می دهد.

 

استاد جامعه شناس برلزوم حضور زنان و دختران در موقعیت های مختلف اجتماعی تأکید کرد و خاطرنشان نمود: این مسئله صرفاً زمانی اهمیت و جایگاه پیدا می کند که تمایل و علاقه به حضور و فعالیت اجتماعی از سوی خود زنان باشد نه به عنوان نوعی التزام و وظیفه ذاتی.

 

وی با بیان اینکه زنان و دختران به عنوان نیمی از جمعیت جامعه می توانند در حوزه های مختلف مشارکت داشته باشند، یادآورشد: بدیهی است بهره گیری از توانمندی و پتانسیل این قشر پویا نقش مؤثری در رشد و تعالی جامعه در ابعاد و حوزه های مختلف خواهد داشت.

 

این جامعه شناس تمایل به استقلال و خودکفایی را در صورت رعایت خطوط قرمز و باید و نباید های جامعه حق طبیعی هر انسان دانست و ادامه داد: نباید با اعمال برخی محدودیت ها زمینه بروز برخی آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی را فراهم نمود. هرچند ادامه تحصیل و اشتغال زنان امری مثبت تلقی می شود اما باید با برنامه ریزی و اولویت بندی اصولی این حوزه را مورد توجه قرار داد تا زمینه بروز برخی اختلالات اجتماعی در جامعه نظیر افزایش سن ازدواج ایجاد نشود.

 

وی با بیان اینکه اعمال محدودیت غیرمنطقی و بیش از حد همواره زمینه ساز بروز آسیب ها و ناهنجاری های مختلف بوده است، ابراز کرد: باید توجه شود که با اعمال محدودیت های غیرضروری، زمینه گریز جوانان از جمله دختران از کانون خانواده فراهم خواهد شد.این امر هزنیه های اجتماعی بسیار سنگین و گاه جبران ناپذیری به همراه دارد.

   + کورش پورزند ; ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٩
comment نظرات ()