سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

 

روزجهاني توريسم و تنوع زيستي

شوراي جهاني سفر و توريسم به مناسبت روز جهاني توريسم که درسال جاري با عنوان روزجهاني توريسم و تنوع زيستي هرسال 27 سپتامبرگزار مي شود، از تمام کشورهاي جهان و فعالان در صنعت وتجارت توريسم و مقاصد گردشگري در سرتاسر جهان دعوت کرد در صورت تمايل به شرکت در مسابقه جهاني توريسم براي فردا در سال 2011 اقدام کنند.

بر اين اساس درخواست هاي لازم براي شرکت دراين برنامه در چهار بخش تجارت هاي وابسته به توريسم در سطح جهاني ، حفاظت ازمنافع مالي براي جماعت هاي محلي ، نظارت و مديريت مقاصد گردشگري و ارائه بهترين فعاليت هاي انجام شده در زمينه توريسم پايدار قابل ارائه است.

درخواست ها حداکثر تا 10 دسامبر 2010 از طريق سايت شوراي جهاني سفر و توريسم امکان پذير است. طبق همين گزارش فراخوان جايزه توريسم براي فردا از روز جهاني توريسم آغاز شده و همزمان با گردهمايي متخصصان توريسم و تنوع زيستي در کشور چين که با هدف شناسايي و يافتن روش هايي براي تشريک مساعي و همکاري متقابل ميان صنعت توريسم و محدوديت منابع طبيعي و تنوع زيستي برگزار مي شود، درواقع حمايتي است از اهداف اعلام شده از سوي سازمان ملل متحد در اعلام سال تنوع زيستي واهميت توريسم مسئوليت پذير است. اين هدف در چهار بخش اعلام شده در مسابقه جهاني توريسم براي آينده در سال 2011 بازتاب يافته است.

   

"کاستا کريست " مدير گروه داوران جايزه توريسم براي فردا در همين زمينه با تاکيد بر اهميت تنوع زيستي و نقش آن در ادامه فعاليت ها در صنعت توريسم گفت:«در جريان برگزاري روز جهاني توريسم ما نيز در تلاشيم تا اهميت فزاينده نقش سفر و توريسم و صنايع وابسته به آن را در کمک و حمايت از منابع طبيعي و نيز ميراث فرهنگي در سرتاسر جهان و همچنين نقش موثر آن در رشد يا تخريب منافع اقتصادي و اجتماعي در جماعت هاي محلي ، در سطح جهاني نشان دهيم.»

   + کورش پورزند ; ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
comment نظرات ()