سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی

پژوهشگر ایرانی مقیم هلند با کشت و تکثیر طولانی مدت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی در محیط آزمایشگاهی برای نخستین بار، گامی بلند در مسیر پیوند این سلول‌ها به پسران نابالغ تحت درمان سرطان برداشت.

دکتر هومن صدر اردکانی که با ارائه طرح تحقیقاتی خود در زمینه تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی در محیط آزمایشگاهی جایزه گروه بیولوژی و فناوری سلول های بنیادی جشنواره بین‌المللی تحقیقاتی رویان را به خود اختصاص داد با بیان اینکه درمان سرطان در اغلب موارد به عقیمی مردان منجر می‌شود، خاطرنشان کرد: در بالغین امکان فریز کردن اسپرم پیش از شروع درمان وجود دارد اما در پسران، حفظ قدرت باروری پیش از بلوغ مشکلی اساسی است.

وی با بیان اینکه برداشت سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی پیش از شروع درمان سرطان و مجددا پیوند زدن تکثیر آنها به بیمار در آینده، قدم بزرگی در حفظ باروری این دسته از بیماران است، تصریح کرد: دراین پژوهش برای اولین بار کشت و تکثیر طولانی مدت سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی در محیط آزمایشگاهی گزارش شده که قدم مهمی در آینده پیوند این سلول‌ها به پسران نابالغی است که تحت درمان سرطان قرار می گیرند.

   + کورش پورزند ; ۳:۳٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٩
comment نظرات ()