سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

 

من تلاش خود را می كنم و به راه خود ادامه می دهم. اگر نتیجه ی دلخواه از كارم گرفتم، خرده گیری و سخن دیگران بر من كارساز نیست و اگر كارم نادرست باشد، سوگند ده فرشته ی آسمانی مبنی بر درستی آن، نمی تواند آن را نیكو كند./ آبراهام لینكلن/

   + کورش پورزند ; ٤:۳٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩
comment نظرات ()